Rozeznanie rynku na wynajem sal na zajęcia

1 marca 2017

Przedmiotem rozeznania rynku jest
wynajem sal na potrzeby zajęć indywidualnych i grupowych dla uczestników projektu

„Aktywni – efektywni na dolnośląskim rynku pracy”
nr RPDS.08.02.00-02- 0159/16

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Continue reading

Więcej